Laatujärjestelmä

Pro-Puhdistus Oy - Laadunvalvonta


Yritysesittely

Pro-Puhdistus Oy on vuonna 2016 perustettu kolmen henkilön omistama osakeyhtiö.

Toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita puhdistus- ja pesupalveluita yritysasiakkaille laajalla sektorilla. Pääpaikkamme sijaitsee Ylöjärvellä ja toiminta-alueenamme on koko Suomi. Työllistämme tällä hetkellä 15-20 henkilöä.

Noudattamamme työehtosopimus on Kiinteistöpalvelualan TES.


Toiminnan suunnittelu

Yrityksen projektijohto ja työnjohto ovat mukana projektissa alusta lähtien. He toimivat yhteyshenkilöinä asiakkaiden suuntaan, vastaavat tarjouspyyntöihin, suorittavat työmaakäyntejä ja urakkaneuvotteluita. He myös varaavat riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jotta työmaa pysyy aikataulussa.

Lisäksi jokaiselle työmaalle nimetään työntekijöiden keskuudesta henkilö, joka toimii kullakin työmaalla työntekijöiden edustajana ja perehdyttäjänä. Hän myös vastaa työmaan sujuvuudesta, työturvallisuuden noudattamisesta, reagoi välittömästi laatu- ja työturvallisuuspoikkeamiin, reklamaatioihin ja huolehtii, että sovituissa aikatauluissa pysytään.


Laadunvarmistus ja dokumentointi

Yrityksemme koko henkilöstö on vastuussa laadukkaasta palvelusta. Käyttämämme perehdytyksen ja koulutuksen ajattelumalli on: "Työt tehdään niin hyvin, että jokainen työntekijä voi ylpeänä sanoa, että minä olen sen tehnyt". Henkilöstömme on myös velvoitettu noudattamaan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta asiakkaidemme kohteisiin liittyen.

Projektijohtomme valvoo, tarkistaa ja dokumentoi erilliseen laadunvalvonta-raporttiin, että kaikki sovitut työt on tullut suoritetuksi asiakkaan kanssa sovitulla tavalla ennen kuin tehty työ luovutetaan asiakkaalle. Kopio tarkastus-asiakirjoista luovutetaan pyydettäessä asiakkaalle.


Muuta / Yleistä

  • Projektijohto valvoo työehtosopimuksen ja lakien noudattamista toiminnassamme.
  • Yrityksemme kuuluu Tilaajavastuu.fi - palveluun.
  • Toimintamme on vastuuvakuutettu 1.000.000,00 EUR saakka.
  • Kaikilla työntekijöillämme on kuvallinen henkilökortti, josta näkyy myös veronumero.

Alla olevasta linkistä voit halutessasi ladata laatujärjestelmämme pdf-tiedostona.